Kokia optimaliausia stovėsena (sėdėsena), bendraujant su klientu? Pasirinkite 2 teisingus atsakymo variantus

Jūsų atsakymas

Su klientu rekomenduojama bendrauti atsisukus 45 – 90 laipsniu kampu į klientą.
Teisingi atsakymai:

Su atėjusiu klientu pasisveikinti yra būtina, tačiau pasisveikinti galite tiesiog linktelėdami galva, taip nenutraukdami jau pradėto pokalbio. Mandagus linktelėjimas aiškiai parodo, kad Jūs klientą matote ir prie jo prieisite, kai užbaigsite jau pradėtą bendravimą su kitu klientu.
Teisingi atsakymai:
  • Taip, būtina, tačiau pasisveikinti galite tiesiog linktelėdami galva, taip neatsitraukdami nuo jau pradėto pokalbio

Jei klientas toli nuo Jūsų sekite jį akimis. Atsiradus akių kontaktui nusišypsokite ir linktelėkite, tai yra tinkamas pasisveikinimas. Sveikintis šaukiant, kad klientas išgirstų, tikrai nereikia. Jei akių kontakto nebus – palaukite kol klientas atsidurs Jūsų aptarnavimo zonoje ir tada pasisveikinkite žodžiu.
Teisingi atsakymai:
  • Sekti klientą akimis ir sulaukus akių kontakto linktelėti galva – tai yra tinkamas pasisveikinimas
  • Sekti klientą akimis, jei nėra akių kontakto palaukti kol klientas atsidurs Jūsų aptarnavimo zonoje ir tada pasisveikinti žodžiu

Bendravimą su klientu reikia pradėti nuo tiesioginio akių kontakto.
Teisingi atsakymai:
  • Nuo akių kontakto

Rekomenduojame prieiti prie kliento ir jį užkalbinti ne anksčiau kaip po 30 sekundžių. Prie kliento reikia prieiti anksčiau jei pats klientas tai parodo – pradeda ieškoti akių kontakto su darbuotojais, vienoje vietoje stoviniuoja vieną minutę ar ilgiau ir pan.
Teisingi atsakymai:
  • Ne anksčiau kaip po 30 sekundžių

Jei klientas atsisako bendrauti su mumis, mandagiai nurodome vietą, kur mus galima rasti, jeigu bus reikalinga pagalba ir paliekame klientą neatsisveikindami.
Teisingi atsakymai:
  • Mandagiai nurodome vietą, kur galima Jus rasti, jeigu bus reikalinga pagalba
  • Baigę pokalbį su klientu neatsisveikiname